|  
جمعه 15 مرداد 1400
    تقویم حوزه ریاست        عضویت در خبرنامه   
English  |   |   | 
 

فعالیت های پژوهشی:

الف)ترجمه کتاب

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

سال ترجمه

1

تحلیل رویا در روان درمانی

-

1380

ب) مقالات

ردیف

عنوان مقاله

نام دانشگاه

تاریخ همایش

1

تربیت پذیری بعد غریزی انسان از دیدگاه روانشناسی

مجله طلوع اندیشه گرمسار

1378

2

اصول سیاست خارجی از دیدگاه حضرت امام خمینی

مجله طلوع اندیشه گرمسار

1379

3

گرمسار و توسعه آموزش عالی

همایش گرمسار وتوسعه پایدار

1379

4

پژوهش علمی چیست و چه ضرورتی دارد؟

هفته نامه فرهیختگان

1380

5

نقش زنان دراقتصاد

ملایر

1386

1386

6

معرفی گردشگری ،وضعیت توریسم درشهرستان گرمساروارایه راهکارهای مناسب

دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی( دولتی)

1386

7

اتحاد ملی وانسجام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری

رشت

1386

8

جایگاه تعلیم وتربیت در منطق الطیرعطار

فصلنامه دانشگاه علامه طباطبائی

1386

9

دانشگاه وخلاقیت ونوآوری

رشت

1387

10

دانشگاه ورسالت خلاقیت ونوآوری دانشجویان

کرج

1387

11

توسعه کارآفرینی زنان ودختران درعصراطلاعات وارتباطات

کرمانشاه

1387

12

نوآوری ونواندیشی فرهنگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

آزاد شهر

1387

13

زنان ، خلاقیت ، کارآفرینی

لارستان

1387

14

نقش دانشگاه درنوآوری وشکوفایی فرهنگی

مرودشت

1387

15

نقش زنان درجنگ

علی آباد کتول

1387

16

کارآفرینی ومشاوره شغلی از دیدگاه اسلام

خمینی شهر

1387

17

تاریخ وجغرافیایی سیاسی خلیج فارس

گرمسار

1388

1387

18

تأثیر نماز در سلامت و امنیت فردی

واحد گرمسار

1388

19

چشم اندازبرنامه چهارم توسعه (1404) با تأکید بر فن آوری اطلاعات

علی آباد کتول

1388

1388

20

زن – اشتغال وتولید

یاسوج

1388

21

تاثیر حجاب زنان دربهبود روابط اجتماعی

واحد دامغان

1388

22

نقش تربیتی خانواده درفرهنگ سازی وتوسعه فرهنگی

واحد هیدج

1388

23

نقش خانواده در پیگیری و ایجاد اعتیاد

تهران شمال

1389

24

روشهای تعمیق ارزشهای فرهنگ دینی

یزد

نیمه اول اسفند ماه

25

شناخت علل ایجاد فاصله بین نسل قدیم وجدید

همایش اداره کل ارشاد اسلامی سمنان

-

26

مقایسه عملکرد حرکتی و مهارتهای حرکتی در دانش آموزان16-11 ساله جنوب تهران

چاپ در نشریه حرکت

-

27

نقش عوامل جفرافیایی در رفتار انسان

فصل نامه جغرافیایی سرزمین

-

پ)راهنمایی یا  مشاوره پایان نامه ها ی دوره دکترا و کارشناسی ارشدو کارشناسی

ردیف

نام پایان نامه

نوع همکاری

مقطع

1

بررسی رابطه بین بهداشت روانی معلمان مدارس راهنمایی دماوند و رضایت مندی دانش آموزان از کیفیت خدمات آموزشی

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

2

بررسی تأثیر هوش هیجانی مدیران راهنمایی و متوسطه شهرستان دماوند برکار آفرینی سازمانی

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

3

تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی واحدها ی منطقعه 12 استان تهران در قیاس با نیازهای آموزش عالی کشور

استاد مشاور

کارشناسی ارشد

4

میزان تأثیر بهره گیری مدیران از روش های اثربخش ارتباطات برای افزایش کارآیی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

5

بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران کارآفرینی جهت فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )

استاد ناظر

دکتری

6

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک صادرات شرق تهران

استاد مشاور

کارشناسی ارشد

7

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری عاطفی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

استاد راهنما

کارشناسی

8

بررسی رابطه بین تحصیلات و اشتغال زنان بر رضایتمندی زناشویی(با توجه به منبع کنترل درونی و بیرونی)در بین والدین و دانش آموزان مراجعه کننده به کانون زنان ایران در منطقه8 شهرتهران

استاد راهنما

کارشناسی

9

بررسی عملکرد مدیریت آموزشی در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی سال 88-87

استاد راهنما

کارشناسی

10

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

استاد راهنما

کارشناسی

11

بررسی رابطه بین سبک رهبری و سلامت سازمان از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

استاد راهنما

کارشناسی

12

بررسی تاثیر مهارتهای زندگی(حل مساله و تصمیم گیری)بر عزت نفس دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

استاد راهنما

کارشناسی

13

بررسی جهت گیری مذهبی بر روی بهره وری شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

استاد راهنما

کارشناسی

14

بررسی مهارتهای مدیران در سلامت سازمانی مدارس از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه در شهر کرج

استاد راهنما

کارشناسی

15

بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند آموزشی از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهر دماوند

استاد راهنما

کارشناسی

16

بررسی عوامل موثر بر ایجاد تغییر و نوآوری آموزشی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان دماوند

استاد راهنما

کارشناسی

17

بررسی رابطه عوامل رقابت جویی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطه متوسطه منطقه 3 تهران

استاد راهنما

کارشناسی

18

بررسی رابطه خود کارآمدی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه منطقه چهار استان تهران

استاد راهنما

کارشناسی

19

بررسی رابطه بین سلامت سازمان و اثربخشی از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش منطقه 13

استاد راهنما

کارشناسی

تماس با ما    |    پرسش و پاسخ    |    گالری عکس    |    نظرسنجی    |    پیوندها    |