|  
جمعه 15 مرداد 1400
    تقویم حوزه ریاست        عضویت در خبرنامه   
English  |   |   | 
 

» تهیه و تنظیم متن قرار دادها،مبایعه نامه ها ،موافقت نامه های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه

»شرکت در کمیسون های مربوط به عقد قرارداد های دانشگاه

»تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل اجرای قراردادهابرای مقام مافوق

»جمع آوری و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه در مراجع صلاحیتدار و تنظیم و ارسال اظهار نامه های حقوقی

»تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و ایفای نمایندگی دانشگاه در جریان داردسی مطروحه در مراجع صالحه

»شرکت در جلسات و محاکم قضائی و اداری،استماع اظهارات و رسیدگی یا اظهار و رسیدگی یا اظهارنظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط مورد عمل

»طرح دعاوی در محاکم قضایی و پاسخگویی و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت دفاع و تامین منافع قانونی دانشگاه

»وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرائی ثبت یا اجرائی محاکم دادگستری

»انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص  و ارجاع مقام فوق


 

تماس با ما    |    پرسش و پاسخ    |    گالری عکس    |    نظرسنجی    |    پیوندها    |