|  
جمعه 15 مرداد 1400
    تقویم حوزه ریاست        عضویت در خبرنامه   
English  |   |   | 
 

»
هماهنگی جلسات ریاست محترم واحد

» هماهنگی جهت برگزاری جلسات در سالن کنفرانس

» پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات

» دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم واحد به دبیرخانه

» بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم واحد

» هماهنگی روزانه جهت ملاقات برای دانشجویان و ارباب رجوع و تامین خواسته های آنان در مواردی که بدون ملاقات با ریاست محترم واحد میسر باشد.

» مطالعه نامه هایی که توسط دانشجویان یا افراد متفرقه برای ریاست تحریر گردیده ،ارجاع آن به بخش های مربوطه یا  ارائه  آن به ریاست محترم واحد

»آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست دانشگاه

»تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست دانشگاه

»انجام امور مربوط به قسمتهای مختلف حوزه ریاست

»انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص  و ارجاع مقام فوق
تماس با ما    |    پرسش و پاسخ    |    گالری عکس    |    نظرسنجی    |    پیوندها    |