|  
جمعه 15 مرداد 1400
    تقویم حوزه ریاست        عضویت در خبرنامه   
English  |   |   | 
 

عناوین وظایف و مسوولیت های اداره حراست و امور محرمانه

-  دریافت اهداف، سیاست ها و خط مشی از مدیریت مافوق و برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد هماهنگی، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن

-  اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت IT

-  ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به ریاست در زمینه ای مختلف از جمله:

 الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی دانشجویان،اساتید و...

ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی

ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی

-  ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی جهت انجام امور در خواستی دانشگاه بر اساس دستورالعمل های مصوب

- بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت جهت اعلام به دفتر مرکزی حراست و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفتر مرکزی حراست

- پیش بینی، پیشگیری و رفع بحران ها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح

- اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مدیران ارشد و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمائی و جلسات و تامین امنیت آنها

- رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های مالی و اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح

- اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به دفتر مرکزی حراست

- تهیه دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحدهای ذیربط و ارائه برای تائید ریاست و نظارت بر حسن اجرای آن

- مراقبت بر حسن جریان حفاظت از مناطق معین از جمله ساختمان ها، اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق، سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امر برای مقامات مافوق

- کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و بازدیدکنندگان، وسایل نقله و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان

- تهیه و دریافت سلاح، مهمات، دستگاه های بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه

-  سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد ، اشیاء  و وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان شرکت

- طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم بمنظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی

- ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده

- نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه

- نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان

- درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان و نگهبانان

- تهیه گزارش از فعالیت های روزانه و همچنین از حوادث و اتفاقات غیر عادی

- انجام سایر وظایف محوله

نقش حراست در پیش گیری از وقوع تخلف ها

 سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زیر می باشد :

اول : نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده .

دوم : نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .

سوم : نقش جداکننده از سیستم .

این وظایف در کنار وظایف محوله دیگر حراست از جهاتی شبیه به نهادهای بهداشتی درمانی است چنانچه این نهاد در ابتدا سعی بر آن دارد که ابتدا از هر آلودگی وبیماری پیشگیری نماید و در مرحله بعد اگر احتمالا کسی آلوده شد او را درمان نماید و در نهایت اگر دو روش قبلی مؤثر واقع نشد او را همچون یک عضو مرده و فاسد شده بدن از سیستم جدا کرده و دور بیاندازد، چنین نقشی را حراست در سازمان ایفاد می کند. حراست در هر سازمان با پیش بینی نوع تخلف ها و جرایمی که ممکن است در آن سازمان بوقوع بپیوندد سعی می کند به انحاء مختلف ، چشم و گوش پرسنل آن سازمان را به روی دام ها و کمین های سر راه گشوده و آنها را هوشیار وآگاه سازد.


 

تماس با ما    |    پرسش و پاسخ    |    گالری عکس    |    نظرسنجی    |    پیوندها    |